มาทดสอบความเร็วการอ่านโน้ตดนตรีสากลกันเถอะ

Pernota Game

Pernota Game เป็นเกมสำหรับทดสอบความสามารถในการอ่านโน้ตดนตรีสากลของผู้เล่น ตัวเกมจะให้ผู้เล่นอ่านโน้ตดนตรีสากลที่เปลี่ยนไปมาแบบสุ่มบนบรรรทัด 5 เส้นภายในเวลาที่กำหนด และจะสรุปผลคะแนนการอ่านโน้ตของผู้เล่นให้ในตอนจบ โดยที่ คราฟเทอร์เคฟคิดส์ (CrafterCave Kids) ได้พัฒนาเกมนี้ขึ้นเพื่อให้ผู้เล่นสามารถลองเล่นกมเพื่อทดสอบทักษะในการอ่านโน้ตดนตรีกันโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย หรือก็คือให้เล่นได้แบบฟรีๆนั่นเอง

วิธีเล่น

เมื่อเริ่มเกมในหน้าจอแรกจะมีช่องให้กรอกข้อมูลของผู้เล่น ทั้งหมด 3 ช่อง ได้แก่

Name ให้กรอกชื่อของผู้เล่นที่ต้องการ

Age ให้กรอกอายุของผู้เล่น

Job ให้กรอกอาชีพของผู้เล่น โดยจะมีอาชีพให้เลือกทั้งหมด 5 อาชีพด้วยกัน ได้แก่

Music Teacher สำหรับผู้ที่มีอาชีพหรือมีรายได้หลักมากจากการสอนดนตรีสากล

Musician สำหรับผู้ที่มีอาชีพนักดนตรี หรือมีรายได้หลักมาจากการแสดงดนตรีประเภทต่างๆที่ไม่ใช่เปียโน

Pianist สำหรับผู้ที่มีอาชีพนักเปียโน หรือมีรายได้หลักมาจากการแสดงการเล่นเปียโน

Music student สำหรับผู้ที่กำลังเรียนการเล่นดนตรีอยู่ และไม่มีรายได้หลักจากการสอนหรือจากแสดงดนตรี

Normal People สำหรับผู้ที่ไม่เข้ากับเงื่อนไขของอาชีพต่างๆด้านบน

เมื่อกรอกข้อมูลครบแล้ว ให้กดปุ่ม Ready จะเข้าสู่หน้าถัดไปซึ่งเป็นหน้าเตรียมพร้อมเริ่มเล่นเกมส์

ในหน้านี้จะมีปุ่ม Start อยู่ 1 ปุ่ม เมื่อกดนาฬิกาจับเวลาจะเริ่มนับถอยหลัง 30 วินาที และจะมีปุ่มที่มีชื่อตัวโน้ตปรากฏขึ้นมา 7 ตัว คือ C(โด)  D(เร)  E(มี)  F(ฟา)  G(ซอล)  A(ลา)  B(ที)

เป้าหมายของเกม

เป้าหมายของ PernotaGame คือการให้ผู้เล่นทำการอ่านชื่อของตัวโน้ตสากลที่ปรากฏอยู่บนบรรทัด 5 เส้นของ Pernota ให้ถูกต้องให้มากที่สุดในเวลาที่กำหนด ซึ่งมีเวลาให้ 30 วินาทีในแต่ละรอบ โดยกดปุ่มที่มีชื่อตรงกับตัวโน้ตที่ปรากฏขึ้นมาแบบสุ่มโดยถ้าผู้เล่นอ่านชื่อของตัวโน้ตถูกต้อง 1 ครั้งจะได้  1 คแนน เมื่อครบกำหนดเวลา 30 วินาที จะสรุปผลคะแนนการอ่านโน้ตโดยจะแสดงคะแนนรวมของการอ่านโน้ตทีถูกต้องในแต่ละรอบ และแสดงผลค่าเปอร์เซ็นความถูกต้องในการอ่านโน้ตให้ด้วย

การดานคะแนนผู้เล่น

PernotaGame มีระบบกระดานคะแนน (Leaderboards) อยู่ด้วย โดยจะแสดงรายชื่อของผู้เล่น 5 อันดับแรกที่มีคะแนนสูงสุด ซึ่งตัวเกมจะบันทึก ชื่อผู้เล่น คะแนน และเปอร์เซ็นความถูกต้องของคำตอบเมื่อเล่นเกมส์จบในแต่ละครั้ง โดยมีเงื่อนไขว่า ค่าเปอร์เซ็นความถูกต้องของการอ่านโน้ต หรือค่า Accuracy จะต้องมีค่า 80% ขึ้นไปเป็นอย่างน้อย

ถ้าพร้อมแล้วมาทดสอบความเร็วกาารอ่านโน้ตกันเลย

เล่นเลย

สนใจ Pernota เอาไว้ฝึกอ่านโน้ตดนตรีสากลด้วยตัวเองที่บ้านคลิ๊กเลย

CrafterCave Kids (คราฟเทอร์เคฟคิดส์) แบรนด์ผู้ออกแบบและจำหน่ายเกม ของเล่น และสื่อการเรียนรู้เสริมพัฒนาการทางภาษาและการสื่อสารของเด็กๆในแต่ละช่วงวัยโดยเฉพาะ

CrafterCave Kids ยังมีบทความอื่นๆที่น่าสนใจสำหรับคุณพ่อคุณแม่อยู่อีกนะ