สื่อจาก CrafterCave Kids ช่วยพัฒนาสมอง และสร้างแผนที่ภาษาในสมองของลูกได้อย่างไร

เลือกใช้สื่อที่ถูกต้อง..ช่วยสร้างแผนที่ภาษาในสมองของลูกได้

สมองเป็นอวัยวะมหัศจรรย์ มีหน้าที่รับข้อมูล ประมวลผล เก็บข้อมูล และตอบสนองต่อสิ่งต่างๆมากมาย

นักวิจัยจาก UC Berkeley ได้ทำการทดลองเพื่อดูว่าคำศัพท์ในสมองคนเราถูกเก็บอยู่ในส่วนใดของสมองบ้าง ด้วยการสแกนสมองของคน 7 คน ด้วยเครื่อง fMRI พบว่า

“การเก็บข้อมูลด้านคำศัพท์และภาษาของสมอง จะเก็บข้อมูลเชื่อมโยงกันเป็นโครงข่ายคล้ายกับเป็นแผนที่ภาษาเอาไว้”

ความน่าสนใจ คือ ในแผนที่ภาษาของสมองนั้น คำศัพท์จะถูกเก็บกันเป็นกลุ่มๆ เป็นคลังคำศัพท์หลายๆ คลัง กระจายอยู่ในพื้นที่ต่างๆของสมอง

และความน่าสนใจอย่างที่ 2 พบว่า คำศัพท์ 1 คำ ไม่ได้ถูกเก็บอยู่แค่เพียงที่ใดที่หนึ่งในสมอง

จากคลิปวิดิโอ เห็นได้ว่า คำศัพท์คำว่า top 1 คำ กระจายไปเก็บอยู่ในคลังคำศัพท์ได้มากถึง 3 คลัง

top ไปอยู่ในคลังที่ 1 ที่เป็นคำศัพท์กลุ่มที่เกี่ยวกับการแต่งตัวและเครื่องแต่งกาย

top ไปอยู่ในคลังที่ 2 ที่เป็นคำศัพท์กลุ่มที่เกี่ยวกับตัวเลข

top ไปอยู่อยู่ในคลังที่ 3 ที่เป็นคำศัพท์กลุ่มที่เกี่ยวกับอาคาร สถานที่

ข้อสังเกตอีกอย่างหนึ่ง คือ แผนที่ภาษาของแต่ละคน จะแตกต่างกันออกไป ขึ้นกับว่าเราสามารถสร้างคลังได้กี่คลัง และเรามีคำศัพท์สะสมไว้ในแต่ละคลังมากน้อยแค่ไหน

ดังนั้น..ถ้าต้องการให้เด็กมีแผนที่ภาษาที่ดี ต้องเริ่มจาก

1) เด็กต้องเก็บคำศัพท์ที่รู้จักความหมายจำนวนมาก

2) เด็กต้องนำคำศัพท์ที่รู้จักความหมายมาเชื่อมโยงกับคำศัพท์อื่นๆ จนเกาะกลุ่มกันเป็นก้อน เพื่อที่จะสร้างคลังคำศัพท์ให้หนาแน่น

แสดงว่าเมื่อเราสอนเด็กในทั้ง 2 องค์ประกอบ เชิงปริมาณ ( คือ รู้จักคำศัพท์เยอะ) และเชิงคุณภาพ ( คือ คลังคำศัพท์หนาแน่นและหลากหลาย) จะยิ่งเป็นการสร้างแผนที่ภาษาที่ทรงพลังมากที่สุดให้กับเด็ก
.
ซึ่งเด็กจะใช้แผนที่ภาษานำทางไปสู่การคิดและดึงคำศัพท์ออกมาใช้เป็นภาษาพูดหรือภาษาเขียนเพื่อการสื่อสารได้ดีมากยิ่งขึ้น รวมไปถึงต่อยอดไปสู่การเรียนรู้แขนงอื่นๆ
.

แล้วสื่อแบบไหนถึงจะสร้างแผนที่ภาษาให้เด็กแบบนี้ได้?

ตอบได้เลยว่า..สื่อจาก CrafterCave Kids ช่วยได้ค่ะ เราการันตีว่า สื่อของเราเป็นสื่อแรกหนึ่งเดียวในประเทศไทยที่ออกแบบจากผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาและการพูดโดยเฉพาะ เพื่อสร้างแผนที่ภาษาให้เด็กโดยตรง

“สื่อของ CrafterCave Kids เล่นแล้วช่วยพัฒนาทั้งปริมาณและคุณภาพแบบครบวงจร ถูกออกแบบด้วยหลักการที่กระตุ้นพัฒนาการเด็กได้จริง ผู้ปกครองเพียงทำตามวิธีการและคำแนะนำก็ช่วยสร้างแผนที่ภาษาที่ทรงพลังให้ลูกได้แล้ว “

สื่อจาก CrafterCave Kids ทุกชิ้น กระตุ้นให้สมองเรียนรู้คำศัพท์และสร้างคลังคำศัพท์ไปพร้อมๆกัน

เปรียบง่ายๆ คือ เราทำให้เด็กมี top อยู่ในหลายๆ ตำแหน่งของสมอง และก็สร้างให้ top เกิดการเชื่อมโยงกับคำศัพท์อื่นๆ อีกด้วย

เราเชื่อมั่นว่าการสร้างแผนที่ภาษาให้ลูกไม่ใช่เรื่องยาก ถ้าเลือกใช้สื่อที่ถูกต้อง

CrafterCave Kids เราไม่ได้สร้างแค่ของเล่นเสริมพัฒนาการ แต่เราช่วยคุณสร้างเด็กให้เก่งได้มากกว่าที่คิด พร้อมมีชีวิตที่ประสบความสำเร็จอย่างมีความสุขด้วยหลักการ CCK Key Principle

*สื่อที่เรามี*

QQ words เหมาะกับเด็กอายุ 6 เดือน – 7 ปี
Lexicon Link เหมาะกับเด็ก 2.5 ปี – 4 ปี
King of Thought เหมาะสำหรับเด็กอายุ 5 ปีขึ้นไป (เหมาะสำหรับผู้สูงอายุด้วย)

CrafterCave Kids (คราฟเทอร์เคฟคิดส์) แบรนด์ผู้ออกแบบและจำหน่ายเกม ของเล่น และสื่อการเรียนรู้เสริมพัฒนาการทางภาษาและการสื่อสารของเด็กๆในแต่ละช่วงวัยโดยเฉพาะ

CrafterCave Kids ยังมีบทความอื่นๆที่น่าสนใจสำหรับคุณพ่อคุณแม่อยู่อีกนะ