อย่าซื้อของเล่นแล้วปล่อยให้ลูกเล่นอยู่เพียงคนเดียว

อย่าซื้อของเล่นแล้วปล่อยให้ลูกเล่นอยู่เพียงคนเดียว

ของเล่นนับเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับเด็ก และใช้เป็นอุปกรณ์ที่ส่งเสริมพัฒนาการและทักษะต่างๆให้เด็กได้เป็นอย่างดี แต่จุดประสงค์หลักของการเล่นที่แท้จริง อาจจะไม่ใช่การวัดว่าเด็กสามารถเล่นของเล่นชิ้นนั้นได้ด้วยตนเองเพียงประเด็นเดียว เพราะการที่เด็กเล่นของเล่นได้ เป็นเพียงการแสดงความฉลาดทางสติปัญญา หรือ IQ เท่านั้น ซึ่งการเพิ่มทักษะด้าน IQ เพียงด้านเดียวอาจจะไม่เพียงพอต่อการดำรงชีวิตในภายหน้าได้

การเล่นที่ดีนั้น ไม่ว่าจะเป็นการละเล่น หรือเล่นของเล่นอะไรก็ตาม ควรเป็นการเล่นที่สามารถสร้างปฎิสัมพันธ์และการสื่อสารระหว่างเด็กกับผู้ดูแลได้ ซึ่งการเริ่มมีปฎิสัมพันธ์ระหว่างคน กับ คน นี่เอง จะเป็นรากฐานของพัฒนาการอีกหลายๆด้านเลยทีเดียว ไม่ว่าจะเป็นพัฒนาการทางภาษา การพูด การสื่อสาร การเล่นกับเพื่อน และการเข้าสังคม

การเล่น ที่เริ่มจากการมีปฎิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล จะช่วยให้เด็กเรียนรู้เรื่องของสังคม โดยเริ่มจากครอบครัวก่อน ครอบครัวที่พ่อแม่ใช้เวลาลงร่วมเล่นกับลูกอย่างสม่ำเสมอ จะช่วยกระตุ้นให้เด็กมีพัฒนาการด้านต่างๆ ได้ดี เพราะพ่อแม่มีโอกาสที่จะแนะนำหรือสอนสิ่งต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น คำศัพท์ ภาษา การพูด หรือความรู้ทางวิชาการ ให้กับลูกผ่านการเล่นได้มากกว่าพ่อแม่ที่ไม่มีเวลาให้  

ยิ่งไปกว่านั้นการเล่นที่มีปฎิสัมพันธ์กัน จะเป็นการสร้างบรรยากาศเชิงบวก ที่ทำให้เกิดสายสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว ก็จะส่งผลให้เด็กมีความมั่นคงทางอารมณ์ มีความไว้วางใจในตัวพ่อแม่ และลดปัญหาพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของลูกได้ และการเล่นยังเป็นเครื่องมือที่ดี ไม่เพียงแต่ใช้เพิ่อเพิ่มพูดทักษะวิชาการ แต่ยังเป็นสถานการณ์ที่จะเป็นบททดสอบความคิดสร้างสรรค์ การแก้ปัญหาของเด็ก การคิดวิเคราะห์ การเอาตัวรอด หรือใช้ทักษะการสื่อสารที่ซับซ้อนเพื่อเข้าสังคมได้  

ดังนั้นจะเห็นได้ว่า การเล่นที่ดี ไม่ใช่เพียงแค่มีของเล่นที่ดี แต่ควรเป็นของเล่นที่ดีที่สามารถสร้างปฎิสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่ และลูก หรือเด็กกับกลุ่มเพื่อน  และส่งเสริมทักษะพัฒนาการด้านอื่นให้กับเด็กได้หลากหลายอีกด้วย อย่างนี้ถึงจะเรียกว่า เป็นของเล่นที่คุ้มค่ากับราคาที่จ่ายไป

ลงทุน “เวลา” กับ “การเล่น” ที่ดี จะช่วยสร้างให้เด็กมีอนาคตที่ดีได้

TIPS 

1.ของเล่นที่ดี ไม่จำเป็นต้องมีเทคโนโลยีสูง แต่ควรเป็นของเล่นที่สามารถใช้สร้างปฎิสัมพันธ์ระหว่างผู้เล่น ไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่กับลูก หรือเพื่อนกับเพื่อน

2.นอกจากสร้างปฎิสัมพันธ์ได้แล้ว ของเล่นควรใช้เพิ่มพูนทักษะและพัฒนาการต่างๆได้

3.การเล่นจะมีประสิทธิภาพมากขึ้น ถ้าพ่อแม่มีเวลาเล่นกับลูกอย่างสม่ำเสมอ

CrafterCave Kids (คราฟเทอร์เคฟคิดส์) แบรนด์ผู้ออกแบบและจำหน่ายเกม ของเล่น และสื่อการเรียนรู้เสริมพัฒนาการทางภาษาและการสื่อสารของเด็กๆในแต่ละช่วงวัยโดยเฉพาะ

CrafterCave Kids ยังมีบทความอื่นๆที่น่าสนใจสำหรับคุณพ่อคุณแม่อยู่อีกนะ