พัฒนาทักษะทางภาษาของเด็กอย่างครอบคลุมในทุกมิติ ทั้งเชิงลึกและเชิงกว้าง

LexiconLink เป็นของเล่นและสื่อการเรียนรู้ทางภาษาที่เหมาะสำหรับเด็กอายุก่อนวัยเรียนและเด็กช่วงอายุตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป
ออกแบบมาเพื่อช่วยพัฒนาภาษาและปริมาณคำศัพท์ กระบวนการคิดและการเรียนรู้องค์รวม เสริมความเข้าใจและเชื่อมโยงโครงสร้างความสัมพันธ์ของคำศัพท์ในมิติต่างๆ ทั้งเชิงลึกและกว้าง กระตุ้นระบบความคิด ฝึกทักษะด้านการมอง การสังเกตและทักษะการฟัง ทั้งยังใช้เป็นเกมเพื่อสร้างปฎิสัมพันธ์เชิงบวกร่วมกับเด็กได้อย่างดี
LexiconLink ได้จัดทำตัวอย่างคำถาม (3 ภาษา – ไทย อังกฤษ จีน) สำหรับพ่อแม่ ผู้ดูแล ผู้ปกครอง ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ หรือครูอาจารย์สำหรับใช้เป็นแนวทางการถามคำถามช่วยให้ใช้ LexiconLink ได้อย่างสะดวก
LexiconLink กระตุ้นพัฒนาการด้านต่างๆของเด็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมกับความสนุกสนานอย่างเต็มที่
฿450 พิเศษจากราคาปกติ ฿590
ซื้อเลย

สั่งซื้อผ่านทางกล่องข้อความของ Facebook

LexiconLink  ช่วยพัฒนาทักษะด้านการรับรู้และเข้าใจภาษา (receptive language) รวมทั้งการแสดงออกทางภาษา (expressive language) ของเด็กๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ

CCK Key Principle

เด็กที่มีความรู้ทางภาษาครบถ้วนทั้งในเชิงลึกและเชิงกว้างจะสามารถเรียนรู้และสื่อสารได้ดีกว่า

ช่วงอายุที่เหมาะสม
2.5 – 5 ปี
จำนวนผู้เล่น
เล่นคนเดียวหรือเล่นเป็นกลุ่มได้
ความปลอดภัย
พิมพ์ด้วยสีที่ปลอดภัย
ออกแบบอย่างดี
ออกแบบและพัฒนาโดยผู้เชียวชาญทางภาษาและการสื่อสาร

คู่มือการเล่น

alt=""

วิธีเล่น

  1. แจกแผ่นคำศัพท์ให้เด็ก
  2. ถามคำถามตามชุดคำถามตัวอย่าง
  3. ให้เด็กเลือกภาพที่เป็นคำตอบด้วยการวางเหรียญ พร้อมเหตุผลประกอบ ซึ่งคำตอบอาจจะมีมากกว่า 1 ภาพได้
  4. ร่วมอภิปรายคำตอบกับเด็ก เพื่อขยายประเด็นคำถามและคำตอบที่น่าสนใจเพิ่มเติม
  5. เพื่อเพิ่มความสนุกสนานและปฏิสัมพันธ์ทางสังคม สามารถใช้เล่นรวมกันเป็นกลุ่มได้ 3-4 คน ตั้งกติกาในการแข่งขัน แล้วทำตามข้อ 2 – 4 .

ของเล่นและสื่อการเรียนรู้ด้านภาษาและความคิดชิ้นแรกสำหรับเด็ก

พิเศษจากราคาปกติ ฿590

฿450

ซื้อเลย

เมื่อกดปุ่มสั่งซื้อ ระบบจะพาไปยัง Inbox ของ Facebook Page CrafterCave Kids ลูกค้าแจ้งว่า “สั่งซื้อ LEX” ได้เลยค่ะ

*ราคายังไม่รวมค่าส่ง

สื่อแนะนำอื่นๆ

King of Thought

การ์ดเกมฝึกภาษาที่สนุกที่สุดเท่าที่เคยมีมา

อายุ 4.5 ปี ถึง 10 ปีขึ้นไป

QQ WORDS

สุดยอดแฟลชการ์ด ที่สอนได้มากกว่าแค่เรื่องคำศัพท์

อายุ 6 เดือน ถึง 7 ปี