CrafterCave Kids Product

สื่อการเล่นการเรียนรู้ทุกชิ้นของ CrafterCave Kids แตกต่างจากของเล่นทั่วๆไป เพราะใช้หลัก CCK Key Principle เป็นแกนในการออกแบบ และมีระดับความยากที่เหมาะสมกับพัฒนาการของเด็กในแต่ละช่วงวัย จึงมั่นใจได้เลยว่าเด็กๆ จะได้พัฒนาทักษะทางภาษาและการสื่อสาร รวมถึงทักษะของการเป็นมนุษย์ที่มีความสุขอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพที่สุดในทุกช่วงวัย และยังสามารถใช้ประเมินระดับพัฒนาการทางภาษาของลูกในเบื้องต้นได้อีกด้วย

King of Thought

การ์ดเกมฝึกภาษาที่สนุกที่สุดเท่าที่เคยมีมา

อายุ 4.5 ปี ถึง 10 ปีขึ้นไป

เรียนรู้เพิ่มเติม

Lexicon Link

ของเล่นและสื่อการเรียนรู้ด้านภาษาและความคิดเชื่อมโยง

อายุ 2.5 ปี ถึง 5 ปี

เรียนรู้เพิ่มเติม

QQ WORDS

สุดยอดแฟลชการ์ด ที่สอนได้มากกว่าแค่เรื่องคำศัพท์

อายุ 6 เดือน ถึง 7 ปี

เรียนรู้เพิ่มเติม

Lava & Lapis

นิทานที่ผู้อ่านจะได้มีส่วนร่วมไปกับเนื้อเรื่อง

แรกเกิด ถึง 4 ปี

เรียนรู้เพิ่มเติม

Others fun learning material.

ไปดูกันเลย

“เราสร้างเด็กให้เก่งได้มากกว่าที่คิด พร้อมมีชีวิตอย่างสุขสำเร็จ ด้วยหลัก CCK Key Principle”

CrafterCave Kids Story

CrafterCaveKids เราไม่ใช่แบรนด์ผู้สร้างของเล่นเสริมพัฒนาการทั่วๆไป แต่เราสร้างเด็กให้เก่งได้มากกว่าที่คิด พร้อมมีชีวิตอย่างสุขสำเร็จ ด้วยหลัก CCK Key Principle ที่เน้นกระตุ้นให้เกิดพัฒนาการในทักษะที่สําคัญของชีวิต คือ ทักษะการเข้าใจภาษา การใช้ภาษา การเชื่อมโยง เพื่อการสื่อสาร และทักษะการเป็นมนุษย์ ผ่านสื่อการเล่นการเรียนรู้ที่ออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญอย่างแท้จริง

CCK Key Principle

กุญแจช่วยไขความลับสร้างเด็กที่เก่ง ประสบความสำเร็จและมีความสุข สูตรเฉพาะของ CrafterCave Kids ที่ประกอบด้วยการสร้าง Language Literacy และ Happy Human Skill ทั้ง 8 อย่าง ที่เสริมสร้างพัฒนาการให้กับเด็กๆถึง 3 ด้าน คือ สมอง ร่างกาย และจิตใจ
โดยที่เด็กๆ และคุณพ่อคุณแม่จะได้เรียนรู้ฝึกฝนร่วมกัน ผ่านการเล่นสนุกและเพลิดเพลินไปกับสื่อการเรียนรู้ที่ยอดเยี่ยมของเรา

Language Literacy

คือ ทักษะการเข้าใจภาษา การใช้ภาษา การเชื่อมโยง เพื่อการสื่อสาร ซึ่งสำคัญอย่างยิ่งที่เด็กในวัยเรียนรู้ควรต้องรู้ต้องเข้าใจคำศัพท์และภาษาให้ครบทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
เพื่อนำไปสู่การยกระดับคลังภาษาที่เกิด ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง (Receptive Language) และสามารถ ประยุกต์ใช้ภาษา (Expressive Language) ให้เป็นเครื่องมือสำคัญในการสื่อสารและการเรียนรู้ด้านอื่นๆอย่างมีประสิทธิภาพ

CrafterCave Kids ยกให้ทักษะนี้เป็นทักษะที่สำคัญที่สุด เพราะเมื่อเด็กๆ มี Language literacy ที่ดีแล้ว จะสามารถใช้เป็นพื้นฐานเพื่อต่อยอดและเรียนรู้ทักษะอื่นๆ ได้อีกมากมายนับไม่ถ้วนเลย

คราฟเทอร์เคฟคิดส์

Happy Human Skill

ทักษะที่จำเป็น 8 อย่าง ที่ CrafterCave Kids กลั่นกรองและคัดเลือกมาเป็นพิเศษ สำหรับสร้างรากฐานที่มั่นคงแข็งแรง เพื่อให้เด็กๆ เติบโตขึ้นเป็นมนุษย์ที่ประสบความสำเร็จและมีความสุขในอนาคต
ที่สำคัญหากฝึกฝนทักษะทั้ง 8 นี้อย่างครบถ้วน จะสามารถสร้างพัฒนาการที่ดีให้กับเด็กได้ครอบคลุมทั้งด้านความคิด ร่างกาย และจิตใจ

บทความของ CrafterCave Kids

มาทดสอบความเร็วการอ่านโน้ตดนตรีสากลกันเถอะ

Pernota Game เป็นเกมสำหรับทดสอบความสามารถในการอ่านโน้ตดนตรีสากลของผู้เล่น ตัวเกมจะให้ผู้เล่นอ่านโน้ตดนตรีสากลที่เปลี่ยนไปมาแบบสุ่มบนบรรรทัด 5 เส้น

พัฒนาการทางภาษาของเด็กแต่ละช่วงวัย อายุแค่ไหนอะไรสำคัญ

เด็กๆมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องในทุกๆวันตั้งแต่เป็นทารก เรามาดูกันว่าพัฒนาการของเด็กตั้งแต่คลอดจนถึงอายุ 5 ปี นั้นมีการเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้าง

ดูบทความอื่นๆ

“สื่อสนุก เน้นสื่อสาร เพื่อสร้างสมอง”