CrafterCave Kids Product

สื่อการเล่นการเรียนรู้ทุกชิ้นของ CrafterCave Kids แตกต่างจากของเล่นทั่วๆไป เพราะใช้หลัก CCK Key Principle เป็นแกนในการออกแบบ และมีระดับความยากที่เหมาะสมกับพัฒนาการของเด็กในแต่ละช่วงวัย
จึงมั่นใจได้เลยว่าเด็กๆ จะได้พัฒนาทักษะทางภาษาและการสื่อสาร รวมถึงทักษะของการเป็นมนุษย์ที่มีความสุขอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพที่สุดในทุกช่วงวัย และยังสามารถใช้ประเมินระดับพัฒนาการทางภาษาของลูกในเบื้องต้นได้อีกด้วย

QQ WORDS

– สุดยอดแฟลชการ์ด ที่สอนได้มากกว่าแค่เรื่องคำศัพท์ –

เหมาะกับเด็ก อายุ 6 เดือน ถึง 7 ปี

QQ WORDS เป็นบัตรคำศัพท์ที่จะช่วยให้เด็กรู้จักคำศัพท์ต่างๆ 3 หมวด ได้แก่ สัตว์ สิ่งของ สถานที่ ซึ่งจำเป็นในชีวิตประจำวันอย่างหลากหลาย และยังช่วยเพิ่มคุณภาพของภาษาและประสิทธิภาพในการเรียนรู้ภาษาของเด็กได้มากที่สุด ผ่านการเล่นเกม ถาม-ตอบ ที่เล่นได้ทั้งภาษาไทยและ ภาษาอังกฤษ
QQ WORDS ออกแบบและพัฒนาโดย Speech and Language Pathologist ด้วยหลักการ CCK Key Principle
เรียนรู้เพิ่มเติม
alt=""

Lava & Lapis

– นิทานที่ไม่มีคติสอนใจ แต่จะสอนให้เด็กคิดเองเป็น –

แรกเกิด ถึง 4 ปี

Lava and Lapis หนังสือนิทานภาษาอังกฤษในรูปแบบ Activity Book ที่เด็กๆ จะได้มีส่วนร่วมกับตัวละครในเรื่องโดยช่วยคิดหาคำตอบของปริศนาที่พบเจอในแต่ละเมือง เคยได้เป็นหนังสือนิทานแนะนำประจำสัปดาห์ในเพจของ คุณหมอประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์
Lava and Lapis ออกแบบและพัฒนาโดย Speech and Language Pathologist ด้วยหลักการ CCK Key Principle
เรียนรู้เพิ่มเติม
alt=""

King of Thought

– การ์ดเกมฝึกภาษาที่สนุกที่สุดเท่าที่เคยมีมา –

อายุ 4.5 ปี ถึง 10 ปีขึ้นไป

King of thought การ์ดเกมส์ที่ช่วย ยกระดับความสามารถทางภาษา ได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และยังช่วยฝึกการคิดเชื่อมโยง การคิดเร็ว และความจำของผู้เล่นได้อย่างดีเยี่ยม
King of thought ออกแบบและพัฒนาโดย Speech and Language Pathologist ด้วยหลักการ CCK Key Principle
เรียนรู้เพิ่มเติม
alt=""

Others fun learning material.

ไปดูกันเลย

CrafterCave Kids Story

alt=""
CrafterCaveKids แบรนด์สื่อเสริมพัฒนาการสำหรับเด็ก ที่อยากช่วยคุณพ่อคุณแม่ส่งเสริมพัฒนาการของลูกไปพร้อมๆ กับความสนุกและปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันในครอบครัว
สื่อจาก CrafterCave Kids ออกแบบโดยนักแก้ไขการพูด (Speech and Language Pathologist : SLP) ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการทางภาษาและการสื่อสารของเด็ก โดยใช้หลักการ CCK Key Principle เป็นแก่นในการออกแบบ
เพื่อสื่อของ CrafterCave Kids ช่วยส่งเสริมพัฒนาการที่จำเป็นอย่างรอบด้าน ทั้งด้านภาษา ด้านสมอง ด้านร่างกาย และด้านจิตใจ ของเด็กได้อย่างประสิทธิภาพสูงสุด
 

“สื่อสนุก เน้นสื่อสาร เพื่อสร้างสมอง”

CCK Key Principle

กุญแจช่วยไขความลับสร้างเด็กที่เก่ง ประสบความสำเร็จและมีความสุข สูตรเฉพาะของ CrafterCave Kids ที่ประกอบด้วยการสร้าง Language Literacy และ Happy Human Skill ทั้ง 8 อย่าง ที่เสริมสร้างพัฒนาการให้กับเด็กๆถึง 3 ด้าน คือ สมอง ร่างกาย และจิตใจ
โดยที่เด็กๆ และคุณพ่อคุณแม่จะได้เรียนรู้ฝึกฝนร่วมกัน ผ่านการเล่นสนุกและเพลิดเพลินไปกับสื่อการเรียนรู้ที่ยอดเยี่ยมของเรา

บทความของ CrafterCave Kids

มาทดสอบความเร็วการอ่านโน้ตดนตรีสากลกันเถอะ

Pernota Game เป็นเกมสำหรับทดสอบความสามารถในการอ่านโน้ตดนตรีสากลของผู้เล่น ตัวเกมจะให้ผู้เล่นอ่านโน้ตดนตรีสากลที่เปลี่ยนไปมาแบบสุ่มบนบรรรทัด 5 เส้น

พัฒนาการทางภาษาของเด็กแต่ละช่วงวัย อายุแค่ไหนอะไรสำคัญ

เด็กๆมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องในทุกๆวันตั้งแต่เป็นทารก เรามาดูกันว่าพัฒนาการของเด็กตั้งแต่คลอดจนถึงอายุ 5 ปี นั้นมีการเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้าง

ดูบทความอื่นๆ

“สื่อสนุก เน้นสื่อสาร เพื่อสร้างสมอง”