Entries by aphilux

มาทดสอบความเร็วการอ่านโน้ตดนตรีสากลกันเถอะ


Pernota Game เป็นเกมสำหรับทดสอบความสามารถในการอ่านโน้ตดนตรีสากลของผู้เล่น ตัวเกมจะให้ผู้เล่นอ่านโน้ตดนตรีสากลที่เปลี่ยนไปมาแบบสุ่มบนบรรรทัด 5 เส้น

พัฒนาการทางภาษาของเด็กแต่ละช่วงวัย อายุแค่ไหนอะไรสำคัญ


เด็กๆมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องในทุกๆวันตั้งแต่เป็นทารก เรามาดูกันว่าพัฒนาการของเด็กตั้งแต่คลอดจนถึงอายุ 5 ปี นั้นมีการเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้าง