admin

Entries by aphilux

สื่อจาก CrafterCave Kids ช่วยพัฒนาสมอง และสร้างแผนที่ภาษาในสมองของลูกได้อย่างไร


สมองเป็นอวัยวะมหัศจรรย์ มีหน้าที่รับข้อมูล ประมวลผล เก็บข้อมูล และตอบสนองต่อสิ่งต่างๆมากมาย นักวิจัยจาก UC Berkeley ได้ทำการทดลองเพื่อดูว่าคำศัพท์ในสมองคนเราถูกเก็บอยู่ในส่วนใดของสมองบ้าง

แบบนี้สิ ! ถึงเวลาให้ไปโรงเรียน


การเข้าโรงเรียนเป็นอีกประเด็นที่หลายครอบครัวให้ความสำคัญ และมีการเตรียมความพร้อมหลายๆด้านก่อนที่ลูกจะเข้าโรงเรียน แต่แน่ใจแล้วหรือว่าลูกมีความพร้อมไปโรงเรียนจริง

ภูเขาน้ำแข็งแห่งอารมณ์ สาเหตุของพฤติกรรมไม่พึงปรารถนาของลูก


การแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของเด็ก มีหลายวิธี โดยมากจะใช้เทคนิคต่างๆเพื่อปรับพฤติกรรม แต่เคยสงสัยไหมว่า ทำไมยิ่งปรับ ยิ่งไม่ได้ผล หรือทำไมยิ่งปรับ กลับสร้างประเด็นปัญหาต่างๆเพิ่มเติมอีกมาก

มารู้จักพัฒนาการทางภาษาเชิงลึกและเชิงกว้างของเด็ก เพื่อความเป็นเลิศทางภาษา


รู้จักกับคำศัพท์พื้นฐาน 4 คำ ที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการทางภาษาของเด็กๆ ซึ่งมีความสำคัญ และอยากให้คุณพ่อคุณแม่ได้ทำความเข้าใจ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมและกระตุ้นพัฒนาการทางภาษาของลูกอย่างถูกต้องครบถ้วนต่อไปในอนาคต