admin

Entries by aphilux

ก่อนเลี้ยงลูกเชิงบวกให้เลี้ยงแฟนเชิงบวกเสียก่อน


เมื่อมีลูกกันแล้ว บางครอบครัวจะพุ่งความสนใจและโฟกัสไปอยู่ที่ลูก และวิธีการเลี้ยงลูกอย่างเดียว จนบางครั้งละเลยคนข้างๆกันไปบ้าง

อยากให้ลูกพูดเป็นวลีหรือประโยคที่ยาวขึ้น..ลูกต้องรู้คำขยาย


“กลุ่มคำศัพท์และคำวิเศษณ์” ต่างๆทั่วไปที่เราพูดกันในชีวิตประจำก็มีส่วนสำคัญ
คุณพ่อคุณแม่สามารถสอนกลุ่มคำเหล่านี้ให้กับลูกๆได้ตั้งแต่เล็ก เพื่อเพิ่มคลังคำศัพท์ให้มากขึ้น

3 New Normal พฤติกรรมของพ่อแม่ที่พัฒนาจาก Covid 19


การได้ทำอะไรใหม่ๆ สักระยะหนึ่ง จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจนพัฒนาไปเป็น “ทักษะ” .และทักษะแบบนี้จะติดตัวเราไป ทำให้เกิดความคุ้นชิน จนเรารู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้ก็เป็นเรื่องใหม่ที่เราเองก็ทำได้ดีอย่างเป็นปกตินี่น่า

วิธีเฉลยคำตอบที่ดีที่สุด คือ การให้เด็กคิดหาคำตอบด้วยตนเอง


คำถามที่ต้องการคำตอบบางครั้งไม่จำเป็นต้องมีเฉลยไว้ให้ เพราะวิธีเฉลยคำตอบที่ดีที่สุด คือ การให้เด็กค้นหาคำตอบด้วยตนเอง การถามคำถามบางครั้ง..เรามักจะคุ้นชินกับการต้องมีเฉลย หรือมีคำตอบเสร็จสรรพเตรียมไว้ให้ แต่การฝึกให้ลูกคิดวิเคราะห์ ที่ใช้การสนทนาถาม-ตอบจากคำถาม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การถามด้วย “คำถามปลายเปิด” ที่เป็นคำถามที่ช่วยให้มีพัฒนาการทางภาษา การพูด และการคิดได้ดีนั้น ยิ่งไม่จำเป็นต้องมี “เฉลย”