Entries by aphilux

3 New Normal พฤติกรรมของพ่อแม่ที่พัฒนาจาก Covid 19


การได้ทำอะไรใหม่ๆ สักระยะหนึ่ง จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจนพัฒนาไปเป็น “ทักษะ” .และทักษะแบบนี้จะติดตัวเราไป ทำให้เกิดความคุ้นชิน จนเรารู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้ก็เป็นเรื่องใหม่ที่เราเองก็ทำได้ดีอย่างเป็นปกตินี่น่า

วิธีเฉลยคำตอบที่ดีที่สุด คือ การให้เด็กคิดหาคำตอบด้วยตนเอง


คำถามที่ต้องการคำตอบบางครั้งไม่จำเป็นต้องมีเฉลยไว้ให้ เพราะวิธีเฉลยคำตอบที่ดีที่สุด คือ การให้เด็กค้นหาคำตอบด้วยตนเอง การถามคำถามบางครั้ง..เรามักจะคุ้นชินกับการต้องมีเฉลย หรือมีคำตอบเสร็จสรรพเตรียมไว้ให้ แต่การฝึกให้ลูกคิดวิเคราะห์ ที่ใช้การสนทนาถาม-ตอบจากคำถาม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การถามด้วย “คำถามปลายเปิด” ที่เป็นคำถามที่ช่วยให้มีพัฒนาการทางภาษา การพูด และการคิดได้ดีนั้น ยิ่งไม่จำเป็นต้องมี “เฉลย”

สื่อจาก CrafterCave Kids ช่วยพัฒนาสมอง และสร้างแผนที่ภาษาในสมองของลูกได้อย่างไร


สมองเป็นอวัยวะมหัศจรรย์ มีหน้าที่รับข้อมูล ประมวลผล เก็บข้อมูล และตอบสนองต่อสิ่งต่างๆมากมาย นักวิจัยจาก UC Berkeley ได้ทำการทดลองเพื่อดูว่าคำศัพท์ในสมองคนเราถูกเก็บอยู่ในส่วนใดของสมองบ้าง

แบบนี้สิ ! ถึงเวลาให้ไปโรงเรียน


การเข้าโรงเรียนเป็นอีกประเด็นที่หลายครอบครัวให้ความสำคัญ และมีการเตรียมความพร้อมหลายๆด้านก่อนที่ลูกจะเข้าโรงเรียน แต่แน่ใจแล้วหรือว่าลูกมีความพร้อมไปโรงเรียนจริง