ได้รับการสนับสนุนจาก

โครงการ

กขค or กินข้าวค่ะ

 •      จากสถานการณ์โควิดที่เกิดขึ้น เด็กๆ หลายครอบครัวต้องอยู่แต่ในบ้าน ขาดโอกาสในการเรียนรู้โลกภายนอก และมีพ่อแม่หลายๆ บ้านเริ่มให้ลูกที่มีอายุในช่วง 1-3 ปี ดู Youtube ฝึกร้องเพลง ฝึกท่อง ABC หรือ กขค ตั้งแต่ยังเล็ก เพราะเข้าใจว่าเป็นสิ่งที่ดี แต่ความจริงแล้ว สิ่งต่างๆเหล่านี้กลับไม่ค่อยมีประโยชน์ในการใช้ชีวิตประจำวันและการสื่อสารกับบุคคคลอื่นของเด็กๆ และอาจะทำให้เด็กเกิดปัญหาพัฒนาการล่าช้า พูดช้า ไปจนถึงออทิสติกเทียม ซ้ำร้ายการเกิดของเด็กในประเทศไทยมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง 

       ดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างมากที่เราจะต้องช่วยกันทำให้เด็กทุกคนที่ได้เกิดมาเป็นเด็กที่มีคุณภาพ มีพัฒนาการที่สมบูรณ์ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ CrafterCave Kids จึงอยากทำโครงการที่ให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องกับพ่อแม่ว่า หากต้องการสร้างพื้นฐานพัฒนาการทางภาษาและการสื่อสารที่ดีให้กับลูก ควรสอน Functional Communication มากกว่าสอนท่องตัวอักษร เพราะเด็กจะได้ใช้จริงในชีวิตประจำวันและนำไปต่อยอดการเรียนรู้ได้มากกว่า

       โดยโครงการ กขคorกินข้าวค่ะ จะมอบหนังสือภาพให้พ่อแม่ใช้เป็นสื่อการสอนด้วย เพราะใช้งานสะดวกเหมาะสมกัยบช่วงวัยของเด็ก ลดการดูหน้าจอ ส่งเสริมพัฒนาการได้หลากหลายด้าน ส่งเสริมการใช้เวลาร่วมกันของคนในครอบครัว และช่วยสร้างปฏิสัมพันธ์เชิงบวกได้เป็นอย่างดี

 • 1. สร้างการตระหนักรู้ของพ่อแม่ผู้ปกครอง เรื่องหลักการส่งเสริมพัฒนาการทางภาษาของเด็กเล็กอย่างถูกต้องเพื่อให้มีทักษะการสื่อสารที่เหมาะกับช่วงวัย คือ หากอยากให้เด็กสื่อสารความต้องการของตัวเองได้ถูกต้อง ควรเริ่มสอน Functional Communication ก่อน

  2. ส่งเสริม สนับสนุน ให้เด็กไทยมีพื้นฐานของพัฒนาการทางภาษาที่ถูกต้อง ด้วยการให้ความรู้ที่ถูกต้องแก่พ่อแม่ผู้ปกครอง

  3. ส่งเสริมให้สมาชิกในครอบครัว ได้ใช้ช่วงเวลาที่มีคุณภาพและมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวกร่วมกันมากขึ้น ด้วยสื่อสร้างสรรค์ในรูปแบบหนังสือภาพ

  4. ส่งเสริมการเรียนรู้คำศัพท์ที่เหมาะสมกับช่วงพัฒนาการของเด็ก และสร้างพัฒนาการองค์รวมทั้ง สมอง ร่างกายและจิตใจให้กับเด็กที่อยู่ในยุค New normal

  5. ส่งเสริมการเรียนรู้และปฏิบัติตัวอย่างเหมาะสมของเด็กๆ ในยุค New normal ผ่านเนื้อหาในหนังสือ ร่วมกับการเรียนรู้และการปฏิบัติตัวในหัวเรื่องอื่นๆ เช่น กิจวัตรประจำวัน กินดีมีสุข กิจกรรมสร้างอีเอฟ กิจกรรมสร้างความรักความไว้วางใจ และกิจกรรมภายในบ้าน

 • โครงการ กขค or กินข้าวค่ะ จะช่วยส่งเสริมให้พ่อแม่ผู้ปกครอง สามารถสร้างพัฒนาการของลูกให้ถูกต้องสมบูรณ์และเหมาะสมตามช่วงวัย เพื่อเตรียมต่อยอดการเรียนรู้ทักษะต่างๆ ในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยตลอดทั้งโครงการ พ่อแม่ผู้ปกครองที่เข้าร่วมโครงการและผ่านการคัดเลือกจนจบโครงการ จะได้รับประโยชน์ต่างๆ ดังนี้ 

  1. ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเรื่องพัฒนาการทางภาษาและการสื่อสารของเด็กวัยก่อนเข้าเรียน

  2. หนังสือภาพสำหรับใช้สอนคำศัพท์ที่ช่วยกระตุ้นการเรียนรู้ที่ดีกว่าการท่องจำตัวอักษร กขค ABC หรือการจำคำศัพท์เดี่ยวๆ ทีละคำ

  3. ความรู้และเทคนิควิธีกาารพูดสื่อสารเพื่อขยายการเรียนรู้คำศัพท์ของเด็กด้วยหนังสือภาพและคอร์สเรียนรู้ออนไลน์

  4.  โอกาสในการปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งจะทำให้พ่อแม่และผู้ปกครองสามารถส่งเสริมพัฒนาการทางภาษาและการสื่อสารของลูกได้ถูกต้องเต็มประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อตัวเด็กมากที่สุด 

ประกาศจากโครงการ

 • โครงการ กขค or กินข้าวค่ะ เปิดรับสมัครพ่อแม่ที่สนใจเข้าร่วมโครงการแล้ววันนี้ กดปุ่มสมัครเข้าร่วมโครงการสีส้มด้านล่างได้เลยค่ะ สมัครฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายตลอดโครงการค่ะ

 • โครงการ กขค or กินข้าวค่ะ โดยได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จะเปิดให้พ่อแม่ผู้ปกครองที่สนใจ สมัครเข้าร่วมโครงกาารตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป และจะเปิดให้ผู้สมัครเริ่มเรียนพร้อมกัน วันที่ 1 พ.ย. 2565 ทางเว็บไซด์

 • พ่อแม่ผู้ปกครองที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย และมีบุตรหลานอายุในช่วง 1-3 ปี สามารถเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่ต้นจนจบ โดยจะใช้เวลาตั้งแต่ วันที่ 1 พ.ย. 2565 ถึงวันที่ 20 เมษายน 2566

ผลลัพธ์และการเปลี่ยนแปลงที่น่าประทับใจ
จากผู้เข้าร่วมโครงการ

เข้าโครงการตอนลูกพูดเป็นคำๆ ตอนนั้นแม่อ่าน ก.ไก่ abc ให้ฟังบ่อยๆ จนได้เข้าโครงการ ปรับการอ่านนิทานเป็นเรื่องราว ชวนคุยศัพท์ง่ายๆ ไม่สอนท่อง ก.ไก่ แล้วค่ะ ตอนนี้น้อง1.7 ขวบ พูดเก่งมากค่ะ

 

★★★★★

ลูกพยายามบอกความต้องการของตัวเองได้มากขึ้น ใช้มีคลังคำศัพท์ที่ใช้งานได้จริง ลดความงอแงมากเลยค่ะ

 

★★★★★

ลูกสาว 1.7 ปี พูดคำๆ ได้เยอะ เริ่มพูดเป็นประโยคแล้ว ได้เข้าโครงการ เหมือนมาถูกจังหวะตอนน้องกำลังหัดพูด จากเดิมที่แม่เคยสอน ก ไก่ แม่เลยไปถูกทาง เปลี่ยนแนวการพูด การเล่านิทาน การอ่านหนังสือใหม่ ไม่ได้เริ่มสอน ก ไก่

 

★★★★★

ลูกมีการพัฒนาการด้านภาษาการพูดและสื่อได้ดีขึ้น พูดรู้เรื่องขึ้นไม่ค่อยงอแง เช่น เมื่อหิวเขาจะบอกกินพร้อมชี้ไปที่อาหารที่อยากกิน เมื่อเห็นหนังสือเขาจะไปหยิบหนังสือมาให้แล้วพูดว่าอ่าน พอชวนอาบน้ำเขาก็จะพูดถอดเสื้อเดินเข้าห้องน้ำ เป็นต้น

 

★★★★★

ภาษาดีขึ้น สื่อสารได้มากขึ้น ใช้ภาษาพูดได้มากขึ้นกว่าการใช้ภาษากาย ค่ะ

 

★★★★★

ลูกเริ่มสื่อสารความต้องการของตัวเองออกมาทางคำพูดได้มากขึ้น จากที่เคยใช้แค่ท่าทาง การชี้ ร้อง ก็เริ่มพูดเป็นคำที่มีความหมาย

 

★★★★★

ลูกมีพัฒนาการด้านภาษาทั้งแบบคำพูดและท่าทางที่ดีขึ้น จนเห็นได้ชัดและสามารถพูดสื่อสารให้คนอื่นเข้าใจในสิ่งที่ตัวเองต้องการได้อย่างชัดเจน ทำให้ลูกเกิดความมั่นใจและพยายามสื่อสารทั้งกับคนในครอบครัวและคนรอบข้างมากยิ่งขึ้น

 

★★★★★

ขอบคุณโครงการดีๆ ค่ะ ได้รับความรู้ไปประยุกต์ใช้ต่อมากๆ Fianl จะเป็นยังไงไม่รู้ รู้แต่พัฒนาการลูกก้าวกระโดดจากเดิมมากค่ะ

 

★★★★★

ลูกเริ่มสื่อสารความต้องการของตัวเองออกมาทางคำพูดได้มากขึ้น จากที่เคยใช้แค่ท่าทาง การชี้ ร้อง ก็เริ่มพูดเป็นคำที่มีความหมาย

 

★★★★☆

คุณพ่อคุณแม่ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการ และติดตามความคืบหน้าของโครงการ ผ่านทาง Line Open Chat หรือ คลิ๊กที่ปุ่ม “เข้าร่วมโครงการ” สีส้มด้านล่างนี้ได้เลย 

เข้าร่วมโครงการ
เมื่อเข้าไปใน OpenChat ของโครงการแล้ว ดูที่โพสต์ปักหมุดหรือที่โน้ต จะมีวิธีลงทะเบียนใช้งานเว็บไซด์ของโครงการ รายละเอียด และข้อมูลอัพเดทสำคัญต่างๆ ของโครงการประกาศอยู่