ครอบครัวคราฟเทอร์เคฟ

สินค้าไลฟ์สไตล์ เพื่อชีวิตที่ดีกว่าเดิม
XXX
เร็วๆนี้
สื่อการเล่นการเรียนรู้ เพื่อสร้างเด็กให้เก่ง และประสบความสำเร็จอย่างมีความสุข
XXX
ดูกันเลย

CrafterCave – Invent to improve

ความรู้

เรามีความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในทุกสินค้าและผลิตภัณฑ์ของเรา และพร้อมที่จะส่งมอบให้กับลูกค้าของเราทุกคน

ออกแบบอย่างยอดเยี่ยม

เราออกแบบอย่างใส่ใจในทุกรายละเอียดเพื่อสร้างประสบการ์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าขอเรา

ความสุข

เราจะทำอย่างดีที่สุดเพื่อความสุขของทุกๆคน

บทความน่าสนใจ

แบบนี้สิ ! ถึงเวลาให้ไปโรงเรียน


การเข้าโรงเรียนเป็นอีกประเด็นที่หลายครอบครัวให้ความสำคัญ และมีการเตรียมความพร้อมหลายๆด้านก่อนที่ลูกจะเข้าโรงเรียน แต่แน่ใจแล้วหรือว่าลูกมีความพร้อมไปโรงเรียนจริง

ภูเขาน้ำแข็งแห่งอารมณ์ สาเหตุของพฤติกรรมไม่พึงปรารถนาของลูก


การแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของเด็ก มีหลายวิธี โดยมากจะใช้เทคนิคต่างๆเพื่อปรับพฤติกรรม แต่เคยสงสัยไหมว่า ทำไมยิ่งปรับ ยิ่งไม่ได้ผล หรือทำไมยิ่งปรับ กลับสร้างประเด็นปัญหาต่างๆเพิ่มเติมอีกมาก

มารู้จักพัฒนาการทางภาษาเชิงลึกและเชิงกว้างของเด็ก เพื่อความเป็นเลิศทางภาษา


รู้จักกับคำศัพท์พื้นฐาน 4 คำ ที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการทางภาษาของเด็กๆ ซึ่งมีความสำคัญ และอยากให้คุณพ่อคุณแม่ได้ทำความเข้าใจ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมและกระตุ้นพัฒนาการทางภาษาของลูกอย่างถูกต้องครบถ้วนต่อไปในอนาคต

รางวัลและการรับรอง

ผู้สนับสนุน